De-islamiseren

Dit houdt niet alleen in dat er geen nieuwe moskeeën bij mogen komen, maar dat de PVV alle moskeeën binnen Maastricht wil sluiten. De PVV staat voor de sluiting van de broeinesten van radicalisering, die vaak verscholen zijn als illegale gebedsruimtes.
De PVV wil, dat het dragen van religieuze en ideologische uitingen en symbolen voor personen met een openbare ambtelijke functie verboden wordt.
De PVV vindt, dat het ondersteunen van islamitische stichtingen en instituten afgelopen moet zijn.

De PVV is er klaar voor om samen met overheidsinstellingen zorg te dragen voor een beleid, dat daadwerkelijk de-radicalisering en de-islamisering moet bevorderen en dat dit zijn vruchten afwerpt om de leefbaarheid en veiligheid in uw straten te verbeteren.