Schriftelijke vragen inzake IS kinderen

Geacht college,

Het televisieprogramma EenVandaag besteedde op 26 juli jongstleden aandacht aan het terughalen van kinderen van oud IS-strijders.
Het programma had een 20- tal vragen opgesteld en deze aan verschillende gemeentes gestuurd. Ook onze burgemeester heeft op deze vragen gereageerd en haar antwoorden riepen bij ons een aantal vragen op.

Bron: EenVandaag
Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht

Kinderen wél ophalen

De partijloze burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, vindt dat de overheid een zorgplicht heeft om de kinderen in de Noord-Syrische kampen op te halen. "Hoewel dit een afweging is die op landelijk niveau gemaakt wordt, vindt de burgemeester dat deze Nederlandse kinderen niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de daden van hun ouders."

"De Nederlandse overheid heeft een zorgplicht voor deze kinderen en zou ze dus naar Nederland moeten halen", schrijft ze in haar antwoord aan EenVandaag.

Vraag 1. Is het college er zich van bewust dat het terughalen van deze kinderen ook impliceert dat hun ouders of in ieder geval hun moeder dan ook meekomt?

Vraag 2. Is het college zich er van bewust dat het plaatsen van teruggekomen Syriëgangers veel onrust in de gemeente zal creëeren? We hebben het voorbeeld van de wijk Amby nog vers in het geheugen.

Vraag 3. Is het college er zich van bewust dat teruggekomen Syriëgangers gelijk worden vastgezet bij aankomst in Nederland, zodat kan worden onderzocht of hij of zij al dan niet actief betrokken is geweest bij strafbare feiten.

Vraag 4. Is het college het met ons eens dat het inzetten van het justitiële apparaat om personen te berechten die willens en wetens Nederland de rug hebben gekeerd en dan vol met trauma’s en negatieve sympathieën terug keren een verkwisting van geld is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6. Is het college het met ons eens dat deze, vaak zeer getraumatiseerde kinderen van deze Syriëgangers een nog grotere wrok en haat zullen krijgen tegen Nederland, haar cultuur en onze normen en waarden als ze zien dat hun moeder wordt vastgezet? Of dat ze zelf worden vastgezet?

Vraag 7. Is het college het met ons eens dat heel voorzichtig moet worden omgegaan met het inspelen op de emoties van het Nederlandse bevolking door dit onderwerp in de media te framen als: ‘’We doen het voor de zielige kindjes die hier niet om gevraagd hebben''.

Vraag 8. Realiseert het college zich welke problemen men importeert naar de gemeente Maastricht en realiseert het college zich welke gevolgen dit kan hebben voor de veiligheid van de burgers van Maastricht?

Vraag 9. Is het college bereid dat als er toch kinderen worden gerepatrieerd dit open en transparant naar de bevolking van Maastricht te communiceren met als belangrijkste aspect wat men van plan te doen is om te de-traumatiseren, en daar bedoelen we niet mee de kinderen onder brengen bij “veilige” familieleden, zodat eventuele gevoelens van onbehagen bij de burgers van Maastricht kunnen worden weggenomen?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Namens de PVV Maastricht
Rene Betsch


https://eenvandaag.avrotros.nl/item/gemeenten-voorbereid-op-terugkeer-syriegangers-honderdterugkeerplannen-klaar/