Te investeren in onze kinderen, in hun toekomst

De PVV wil uw kinderen een goede scholing garanderen, immers onze kinderen zijn onze toekomst.
Onze scholen zijn van een gedegen niveau. De PVV wil, dat signalen vanuit school samen beter worden opgepakt om onze kinderen een zo breed mogelijke ontwikkeling te kunnen geven.
De PVV wil ook de eenzijdige aanpassing aan andere culturen op scholen stoppen. Financiële bijdragen aan islamitische scholen moet gestopt worden en per direct besteed worden aan scholen, waar meisjes en jongens gelijke kansen krijgen, zodat de kans op een succesvolle toekomst voor hun wordt vergroot. Onze Westerse samenleving wil geen verschil maken tussen meisjes en jongens.
De PVV wil ook meer inzet om het pesten op school te stoppen. De PVV is van mening, dat wij ook daarin daadkrachtiger kunnen optreden. Bijvoorbeeld door een gelijke behandeling van de pester in kwestie, ook als deze niet westerse achtergrond heeft.
Zwakkere scholen moeten worden ondersteund en ongeoorloofde afwezigheid moet worden tegengegaan. Kortom de leerplicht moet in onze gemeente nageleefd worden.
De PVV is van mening, dat in Nederland waterland ieder kind moet kunnen leren zwemmen en dat het schoolzwemmen weer moet worden ingevoerd.
De PVV wil meer specifieke aandacht voor de Limburgse cultuur, tradities en dialect in het onderwijs.
Wij mogen trots zijn op wie we zijn en waar we vandaan komen.