Om afval en milieu aan te pakken

De PVV wil het afvalbeleid van de gemeente aanpakken, want ondanks de jaarlijkse verhogingen van de belastingen en milieu heffingen is er geen verbetering gebracht. Het zwerfvuil is overal terug te vinden, inzamelpunten en vuilbakken worden gebruikt voor illegale dumpingen. De enige die hier profijt van heeft is het ongedierte.
De PVV wil hier duidelijke maatregelen op nemen. Illegale dumpingen worden door boa’s en camera’s gecontroleerd en de overtreders worden hard aangepakt.
De PVV wil dat een maal per jaar grofvuil gratis wordt opgehaald door de gemeente.
De ongediertebestrijding wordt geïntensiveerd en verbeterd.