Meer inspraak door burgers te realiseren

De PVV is een groot voorstander van inspraak door burgers. We leven niet voor niets in een democratie.
Het gemeentebestuur is er per slot van rekening vóór de inwoners van onze gemeente.
De PVV wil daarom dat de burger vooraf meer betrokken wordt bij het bestuur en de besluiten die genomen worden. Hierin kunnen wijk- en buurtplatformen en inspraakavonden een rol spelen.
De PVV wil dat de raadsrondes kunnen worden uitgebreid met digitale referenda en enquêtes.
De PVV wil de mogelijkheden onderzoeken om referenda en enquêtes digitaal via een inlog met DigiD te houden.
Als dit veilig genoeg is om onze belastingen mee aan te geven, dan moet het ook gebruikt kunnen worden voor een enquête of referendum.