Geldverslindende egoprojecten stoppen

De PVV is geen voorstander van het bouwen van egoprojecten voor bestuurders in de vorm van nutteloze grote geldverkwistende projecten. De PVV staat voor een kritische beoordeling van nut en noodzaak bij grote projecten. De PVV wil deze enkel ondersteunen, als er duidelijke en aantoonbare voordelen en resultaten voor de Maastrichtse burgers aan ten grondslag liggen. De voorgestelde tramverbinding Maastricht Hasselt mag er dan bijvoorbeeld alleen komen als er voldoende financiële participatie is vanuit de Belgische overheid, zodat niet alleen de Maastrichtse burger opdraait voor de kosten. De PVV zorgt voor een eerlijke verdeling.
De PVV staat voor een volledig transparant subsidieregister en de PVV wil ook transparantie van alle declaraties van bestuurders en ambtenaren in een openbaar declaratieregister.
De belastingbetaler heeft er recht op om in begrijpelijke taal te zien waar zijn geld naar toe gaat.