De werkgelegenheid en de economie te stimuleren

De PVV wil een stabiele economische omgeving met voldoende werkgelegenheid creëren door o.a. bedrijventerreinen, winkelgebieden en kleine kernen binnen de gemeente te revitaliseren en hiermee leefbaar, aantrekkelijk en goed bereikbaar te maken.
De PVV zet in op passende en goed opgeleide werknemers op ieder niveau, die met hun kennis in onze maak- en kennisindustrie aan de slag kunnen en blijven. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van de Health Campus te stimuleren.
Aantrekkelijkheid betekent voor de PVV ook het versimpelen en verminderen van regelgeving; meer vrijheid voor de kleine ondernemer, MKB en horeca.

Regels met een Noord-Koreaans karakter, zoals het reclamebeleid en het uitstallingsbeleid wordt aangepakt. Onze centra mogen een eigen karakter hebben en dit ook tonen, de eenheidsworst past niet in Maastricht. De bourgondische sfeer moet terugkeren in Maastricht.
De PVV wil meer investeren in het MKB als motor van onze economie en werkgelegenheid. En tevens wil de PVV de maakindustrie terughalen en verstevigen in de regio, door een gunstig vestigingsklimaat te realiseren. Een Maastricht, waar men graag en veilig woont, werkt en verblijft.
De PVV staat voor een herziening van het parkeerbeleid, zodat de bereikbaarheid van onze bedrijven, winkels, horeca en instellingen gegarandeerd blijft.