De lokale lasten te verlagen

De PVV wil minimale lokale lasten. Dit wil de PVV realiseren door onder andere sober en kritisch om te gaan met subsidies.
Naast soberheid en kritische houding is de PVV voorstander van controle. Controle op de effectiviteit en de besteding van subsidies, zodat zij niet onnodig lang doorlopen of besteed worden aan zaken waarvoor zij in de eerste instantie niet bedoeld waren.
De PVV trekt een streep door subsidies aan zogenaamde multiculturele, internationale en of ecologische projecten, die onze inwoners niets opleveren, maar enkel en alleen bakken met geld kosten.
De PVV is van mening, dat de hondeneigenaren al voldoende zijn uitgeknepen door het opleggen van regels en boetes. De PVV pleit dan ook voor het afschaffen van de hondenbelasting.
De PVV is van mening, dat er geen duurzaamheidssubsidies meer verstrekt mogen worden.
Investeringen in duurzaamheid moeten zichzelf terug verdienen.