Beleid met betrekking tot asielzoekers, statushouders en AZC's aan te pakken

De PVV wil, dat asielzoekers worden opgevangen in de regio van het land van herkomst.
Dit betekend voor de PVV Maastricht, dat wij geen AZC’s binnen de gemeentegrenzen willen.
Wij willen dan ook de bestaande centra sluiten.
Daarnaast wil de PVV Maastricht, dat de voorrang die statushouders op de sociale woningmarkt krijgen via het gemeentelijke beleid, per direct wordt afgeschaft. Regels gelden voor iedereen, dus ook voor statushouders. De urgentie bepaald de voorrang niet de status.
De PVV wil geen bed-, bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Afgewezen betekend ook daadwerkelijk afgewezen en dus moeten deze mensen worden teruggestuurd en niet in de illegaliteit gedoogd worden.